29 November Algemene ledenvergadering

//29 November Algemene ledenvergadering

29 November Algemene ledenvergadering

Algemene leden vergadering wordt gehouden op 29 november 20:00.
Opening notulen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Kas commisie
Verslag jeugdbestuur
Functies herkiesbaar ja of nee
Bestuur
2018-10-12T08:46:43+00:00oktober 12th, 2018|Ledenvergadering|0 Comments