Vrijwilligers gevraagd

//Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

23 april 2018

Groningen,

Beste leden, ouders, verzorgers en alle anderen die ons mooie VV Gruno een warm hart toedragen.Door deze brief willen we als club, u er nog maar eens op wijzen hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn. Van het trainen en begeleiden van de jeugd, het inschenken van de limonade, tot het helpen achter de bar en in de keuken; het moet toch allemaal maar gebeuren! 

De afgelopen jaren (en nog steeds) hebben wij als vereniging altijd kunnen bouwen op trouwe vrijwilligers, maar helaas wordt ons vrijwilligersbestand elk jaar kleiner. Dit terwijl de activiteiten en taken blijven of zelfs toenemen. De afname van onze vrijwilligersbestand heeft te maken met toenemende vergrijzing en een afname van de interesse om vrijwilliger te zijn. Er is een toename van taken binnen onze vereniging, omdat er steeds meer regels worden opgelegd. Daarnaast groeien we als vereniging, waardoor we een steeds grotere organisatie nodig hebben om alles in goede banen te leiden. 

Ondanks de vele oproepen via onze website, andere media en de algemene ledenvergadering is het tot op heden niet gelukt om voldoende nieuwe vrijwilligers te krijgen.  Middels deze brief willen wij je hierover informeren en oproepen. 
Onder het motto “Vele handen maken licht werk” willen wij je oproepen om je als vrijwilliger aan te melden. Een overzicht van taken waar wij nog vrijwilligers voor zoeken staan hier.

Dit is maar een greep uit de vrijwilligerstaken die binnen onze vereniging 
moeten gebeuren. Er zijn nog genoeg vrijwilligerstaken te vervullen zowel bij de jeugd als de senioren. Bij deze doen we dan ook een dringend beroep op iedereen om na te denken over een vrijwilligerstaak binnen onze vereniging.

Wij willen nogmaals benadrukken dat VV Gruno als actieve voetbalvereniging continue vrijwilligers nodig heeft. Vanuit het bestuur wordt voortdurend gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren aan het functioneren van onze vereniging. 

Kortom, het is niet alleen noodzakelijk, maar vooral ook leuk om samen met een aantal mensen VV Gruno vooruit te stuwen!

Vanzelfsprekend zijn we ook blij met iedere ouder (m/v) die bereid is om een deel van zijn of haar vrije tijd in het plezier van zijn of haar kind en de andere kinderen te investeren. Wij kunnen u verzekeren dat het een waardevolle investering is.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om eens te praten of VV Gruno uw kennis en inzet kan gebruiken en of dat voor u de moeite waard is, neem dan contact op met het dagelijks bestuur via

bestuur@vvgruno.nl.

 

Het hoofdbestuur,

 

Indien er geen of niet voldoende aanmeldingen worden gedaan, zijn wij 
als bestuur genoodzaakt om de vrijwilligerstaken op een andere manier in 
te vullen. Je kunt hierbij denken aan het verplichten van alle leden/ouders 
om iets voor de vereniging te doen of verhoging van de contributie om 
commerciële bedrijven in te huren om bepaalde taken uit te voeren.

 

Wij gaan er vanuit dat je hart voor de vereniging hebt en het niet zover 
laat komen. 

2018-04-22T13:58:07+00:00april 22nd, 2018|Vrijwilliger|0 Comments