Agenda ledenvergadering 1 juni

//Agenda ledenvergadering 1 juni

Agenda ledenvergadering 1 juni

Agenda voorjaars ledenvergadering op donderdag 1 juni aanvang 20.00 uur

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Vaststellen definitieve agenda
 • Bestuursbezetting hoofdbestuur & jeugdcommissie 2017/2018
 • Bestuursverkiezingen:
  • Voorzitter – vacant
  • Secretaris – Cor van de Stam – herkiesbaar
  • Penningmeester – Henk Boon – herkiesbaar
  • Wedstijdsecretaris – Freddy Krops – niet herkiesbaar
  • Lid – John Jullens – herkiesbaar
  • Lid – Koos Roosenstein – herkiesbaar

Kandidaten voor de functie van voorzitter en wedstrijdsecretaris kunnen zich schriftelijk of via e- mail aanmelden bij de secretaris Cor van de Stam.

 • Financieel jaarverslag 2015/2016
 • Vaststelling contributie seizoen 2017/2018
 • Vrijwilligersbeleid v.v.Gruno 2017/2018
 • Voortgang fusie besprekingen Gruno/Groninger Boys
 • Rondvraag
2017-05-18T06:37:05+00:00 mei 18th, 2017|Ledenvergadering|0 Comments