bestuur

/bestuur

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering v.v.Gruno op donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur in de kantine van v.v.Gruno Agenda: Opening Mededelingen Ingekomen stukken Notulen vorige ledenvergadering GelijkSpeelveld Kleding v.v.Gruno Verslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascie Verslag jeugdcie Verkiezing hoofdbestuur: Voorzitter-vacant Secretaris:Cor van der Stam-aftredend en niet herkiesbaar Het bestuur stelt Esther Borgelt voor om als secretares [...]

2018-11-16T19:58:56+00:00november 16th, 2018|bestuur, Ledenvergadering|0 Comments