Aanmelden2018-05-14T12:41:34+00:00

Het verenigingsjaar loopt van 15 juni tot en met 14 juni van het volgend jaar.

Opzegging geschied uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris voor 15 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Overschrijvingen dienen voor 15 mei te worden aangevraagd aan het nieuwe seizoen.

 • Betaling van de contributie geschiedt alleen via automatische incasso
 • De inning geschiedt bij aanvang van het verenigingsjaar, dan wel bij aanvang van het lidmaatschap
 • Per jaar betaalt elk lid € 15,– kledinggeld. Het kledinggeld wordt gelijk met de eerste contributie geind.
 • De kleding blijft eigendom van de vv Gruno.
 • Voor het lidmaatschap in kan gaan dienen de volgende zaken aanwezig te zijn:
  • Een recente pasfoto in te leveren van het formaat 35*45 mm.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto
  • Rekeninggegevens voor de automatische incasso

Ouders/verzorgers van jeugdleden willen wij vragen om mee te gaan met de wedstrijden zodat er voldoende vervoer aanwezig is om bijvoorbeeld naar uitwedstrijden te rijden.

Je onderschrijft de doelstelling van de vereniging (vermeld in de Statuten en Huishoudelijk reglement) en je zal je houden aan de geldende gedragen-, omgangs- en fatsoensnormen.

Bij aanmelding zal € 7,50 administratiekosten contant betaald moeten worden.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen kan u een speel- en trainingsverbod worden opgelegd!

Voor het seizoen 2016/’17 worden geen papieren overschrijvingsformulieren meer gebruikt voor de overschrijvingen. Alle overschrijvingen gaan dan digitaal. Er kunnen dus geen papieren overschrijvingsformulieren meer worden afgegeven en/of worden ingestuurd naar de KNVB.

Alle overschrijvingen gaan dus digitaal. Dit gaat als volgt:

1. Een speler meldt zich bij VV Gruno met zijn/haar relatiecode en/of spelerspas

2. De speler vult en ondertekent een inschrijfformulier in van VV Gruno

3. VV Gruno vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan

4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving als daar alle verplichtingen zijn voldaan.

Aanmelden?

 

Wil je bij ons komen voetballen? Stuur een e-mail naar secretaris@vvgruno.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Eerst eens proberen? Ook dat kan bij ons. Stuur een mail en dan kun je een aantal keer kosteloos mee trainen.