De vereniging2018-03-11T11:43:41+00:00

De Geschiedenis van vv Gruno

In het tweede decennium van de twintigste eeuw begon ook het voetbal op Kostverloren, de wijk waar Gruno is ontstaan. Kostverloren was oor- spronkelijk onderdeel van de gemeente Hoog- kerk. Er woonden in die tijd zo’n 150 gezinnen in enkele straten en boerderijen. De bevolking bestond voornamelijk uit echt arme arbeiders. De meesten werkten in de kalkovens van Wigboldus of in de kunstmestfabriek van Kamminga (later Mulock Houwer).

In 1909 kwam Kostverloren bij de gemeente Groningen, maar die deed er aanvankelijk vrij weinig aan. Later werd begrepen dat Kostverloren weggesaneerd zou moeten worden. Dat is nooit gebeurd, integendeel. Nu is men voor- stander van het behoud van oude wijken al moeten ze dan wel worden opgeknapt. Het kan raar gaan.

Vroeger keek men op de bevolking neer omdat deze tegen het a-sociale aanzat. Nu woont hier de bevoorrechte intellectuele klasse die gek is op woninkjes als in de 1ste en 2de Spoorstraat. Het is waarschijnlijk door het werk van buurtvereniging West-End en de voet- balvereniging Gruno gekomen dat Kostverloren bleef bestaan.

Er bleek wel degelijk levensvatbaarheid te zijn door het werk van de clubs. Toen de Gruno voormannen in 1927 naar het gemeentehuis stapten voor verbetering van de levensomstandigheden voor de mensen in Kostverloren, liet de toenmalige wethouder Rugge een tekening zien. Waar Kostverloren stond, was alles zwart.