Het Bestuur2018-03-11T11:16:03+00:00

Het bestuur van VV Gruno bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Voorzitter Vacant  
Secretaris Vacant    
Penningmeester Henk Boon penningmeester@vvgruno.nl 06- 49816727
Wedstrijdsecretaris Chris Hoekstra wedstrijdsecretaris@vvgruno.nl  06-19083310
Bestuurslid Koos Roosenstein bestuur@vvgruno.nl  
 Bestuurslid – Jeugdzaken Dave de Boer     
Bestuurslid John Jullens bestuur@vvgruno.nl