Vacatures2018-06-29T14:20:48+00:00

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Beste leden, ouders/verzorgers van uw kind Jij/uw kind voetbalt bij de v.v. Gruno. We spelen op dit moment met 7 jeugd teams en 6 seniorenteams in de competitie. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. Voor volgend seizoen is het jeugd – en hoofdbestuur nog niet compleet. Wij zoeken hiervoor serieuze mensen die mede de leiding van de v.v. Gruno op zich willen nemen.

Daarnaast zoeken wij nog andere vrijwilligers zoals bv. : leiders m/v, trainers m/v, scheidsrechters m/v, jeugdcoördinatoren m/v, commissieleden m/v, etc. Zonder onze vrijwilligers zijn wij niet in staat om jou/uw kind te laten voetballen. De ene functie zal meer tijd kosten dan de andere functie, maar als er veel vrijwilligers zijn zal dat uiteindelijk best mee vallen. Laat het niet op een paar personen aankomen. Met weinig mensen zal het organiseren van allerlei zaken in het geding komen. Dus neem uw verantwoordelijkheid en geef u op voor de gevraagde functies. Door jou heeft de v.v. Gruno toekomst en kan u kind blijven voetballen.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Gruno is dringend opzoek naar een Sportverzorger/verzorgster!

Voor meer informatie klik hier

Jeugdleider m/v
De jeugdleider zorgt voor de begeleiding van zijn team.
Zorgt in overleg met de jeugdcoördinator voor de
bezetting van zijn team.
De jeugdleider zorgt voor een vroegtijdige communicatie
(maakt ook ouders en spelers in het kader hiervan attent op de website) naar spelers en ouders over de volgende zaken:
 • trainingsavonden en–tijden.
 • teamindeling.
 • wedstrijdprogramma.
 • tijdstippen van vertrek en van aanwezig zijn.
 • rij schema voor uitwedstrijden.

Evenals de jeugdtrainer stimuleert de jeugdleider het sportieve gedrag van de spelers.

Jeugdcoördinator(en) m/v
De jeugdcoördinator is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen. Belangrijke aspecten daarin zijn:

 • opvang van nieuwe leden (toewijzing aan een team, voorlichting geven mbt de gang van zaken binnen V.v. Gruno, etc).
 • het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven in het jeugdbeleidsplan.
 • Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdleiders en trainers en het toedelen daarvan aan de verschillende teams, het aanreiken van het toegewezen, het wegwijs maken van de nieuwe leiders en trainers binnen v.v. Gruno , het verstrekken van een jeugdbeleidsplan met daarin oefenstof dat is afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.
 • aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.
 • signaleren van knelpunten/problemen tijdens het seizoen en het adequaat oplossen hiervan.
 • het zijn van een aanspreekpunt voor de leiders, de spelers en de ouders van de jeugdspelers.
 • het coördineren van spelerswisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij een ander team.
 • het zorgen voor informatie-uitwisseling tussen jeugdbestuur en trainers/leiders over allerlei zaken
 • evaluatiegesprekken plannen in de winterperiode en het inventariseren van de bezetting voor volgend seizoen.
 • oog hebben voor de relatie Huis–School-Sport.
 • aanspreekpunt voor de coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen.

Deze functie is door meerde personen uit te voeren. Daarbij is overleg tussen de coördinatoren een vereiste.

Jeugdbestuur m/v
Het jeugdbestuur behartigt diverse zaken van de jeugdafdeling.
Vanuit zijn representatief vertegenwoordigende functie geeft het kaderlid een gezicht aan de jeugdafdeling en de vereniging.
Voorzitter hoofdbestuur m/v
De voorzitter heeft de algehele leiding binnen de vereniging.
Vertegenwoordigt de vereniging extern en is woordvoerder.
Leidt en bereid de bestuursvergadering voor.
Stimuleert anderen om iets te doen voor de vereniging.
Zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur.
Heeft leiderschapeigenschappen.
Jeugdcommissieleden m/v
We zoeken tevens commissieleden die zitting nemen in de jeugdcommissie.
De commissieleden ondersteunen het jeugdbestuur in het reilen en zeilen van de jeugdafdeling.
Scheidsrechters m/v
Wie wil nu niet een wedstrijd leiden van onze jeugdteams.
Volgens de regels van de KNVB mag iemand vanaf 12 jaar al jeugdwedstrijden (JO09 en JO11) fluiten.
We hebben veel teams en dus ook veel scheidsrechters nodig.
Je moet wel kennis hebben van de spelregels.
Heb je die nog niet, geen ramp.
Wij kunnen zorgen dat je een cursus ‘scheidsrechter’ kan volgen.
Jeugdtrainer m/v
Onder het begrip jeugdtrainer valt zowel de gediplomeerde als de
nie -gediplomeerde jeugdtrainer.
Voor beiden geldt dat zij naast trainer veelal ook jeugdleider zijn.
De jeugdtrainer werkt volgens het jeugdbeleidsplan van V.v.Gruno
Binnen de kaders van dit plan is hij verantwoordelijk
voor de training van zijn team(s). Hij streeft er naar de voetbalcapaciteiten van de spelers op zowel technisch, tactisch als mentaal gebied te bevorderen.
Voor selectieteams zal hij de prestatie benadrukken en voor de niet-selectie teams zal het
voetbalplezier centraal moeten staan.
In alle gevallen stimuleert  hij het sportieve gedrag van de spelers.
Onderhoudt nauw contact met de leider(s) van het door hem getrainde team en bezoekt regelmatig de wedstrijden van het betreffende team (c.q. teams).
Het is wenselijk dat de trainer openstaat voor aanwijzingen die leiden tot kwaliteitsverbetering.
Eigen initiatief hierin wordt zeer op prijs gesteld.
2e Penningmeester m/v
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, samenstellen van het financieel jaarverslag en het opstellen van de begroting.
Is tevens verantwoordelijk voor het innen van de contributie en de geldstroom van de kantine.
Het penningmeesterschap kan door twee personen gedaan worden.
Onderling kan er een verdeling van taken gemaakt worden.
Affiniteit met financiën is een pré.
Klusjesman (M/V)
Kom jij ons team versterken?
 
Van het seizoen 2018/2018 krijgen we de kantine en kleedkamers in eigen beheer. Omdat ook het onderhoud voor rekening van v.v. Gruno komt, zijn we dringend opzoek naar mensen die zich het hele seizoen beschikbaar stellen op oproep als het nodig is dat kan diverse klusjes zijn.
Wedstrijdsecretaris m/v
Is verantwoordelijk voor wedstrijdzaken.
Verplaatst in overleg met de KNVB wedstrijden.
Zorgt met de andere bespelers van ons sportpark voor een veldindeling voor wedstrijden.
Het aanstellen van scheidsrechters bij zowel jeugd als senioren.
Is contactpersoon voor de dienst OCSW i.v.m. eventuele afgelastingen en verplaatsingen van wedstrijden.
Is ook betrokken bij het sportpark overleg.
Algemeen bestuurslid m/v
Een algemeen bestuurslid ondersteunt het bestuur en stuurt daarnaast in de meeste gevallen een commissie aan.
Jij bent dan degene die in het bestuur namens de commissie aan het bestuur rapporteert.
Zowel voor de functie jeugdleider, jeugdtrainer en scheidsrechter zijn er verkorte cursussen,
deze worden door de KNVB gegeven.
De kosten daarvan zijn voor de vereniging.
Wellicht heeft u belangstelling voor functie(s) die worden vermeld.
Geef dan aan waar uw belangstelling ligt.