Nieuws

Contributie 1e kwartaal

Beste Leden vv Gruno, In de 1e week van juli zal de automatische run plaatsvinden voor het 1e kwartaal. Leden waarvan de contributie word gestorneerd, zijn zelf verantwoordelijk om het openstaande bedrag over te maken. … Lees meer

Nieuws

Gelijk Speelveld

GELIJK SPEELVELD Zoals jullie wel eens gehoord zullen hebben, is het de bedoeling van de Gemeente Groningen om de kantines en kleedgebouwen over te dragen aan de clubs, zo ook aan ons, tegen een zekere … Lees meer

Nieuws

Overlijden Henk Boon

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze penningmeester Henk Boon is overleden. Gruno verliest hiermee een zeer betrokken bestuurslid en grote vriend van de vereniging. Henk ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van Algemeen Belang … Lees meer

Nieuws

Nieuwe penningmeesters v.v.Gruno

I.v.m.gezondheidsproblemen heeft Henk Boon per direct zijn functie als penningmeester neer gelegd.Jan van de Rijst en Gerrit Jansen hebben zich bereid gevonden om in een dubbel functie de taak van penningmeester over te nemen.Wij danken … Lees meer