Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. – De inning geschiedt bij aanvang van het verenigingsjaar, dan wel bij aanvang van het lidmaatschap. – – Per jaar betaald elk lid € 15,00 kledinggeld.

 • Betaling per factuur geschiedt alleen op jaar basis.
 • Bij aanmelding betaald men eenmalig €7,50 administratiekosten
 • De kleding blijft eigendom van de vv Gruno. Het kledinggeld wordt gelijk met de contributie geïnd, aan het
  nieuwe seizoen.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar.
 • Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris voor 15 mei voorafgaand aan het
  nieuwe seizoen.
 • Overschrijvingen dienen voor 15 mei te worden aangevraagd voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
 • Nieuwe leden dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven voorzien van een pasfoto.
 • Alle nieuwe leden dienen een recente pasfoto in te leveren van het formaat 35 * 45 mm.
 • Je onderschrijft de doelstellingen van de vereniging (vermeld in de Statuten en Huishoudelijk Reglement) en je zal je houden aan de geldende gedrags-, omgangs- en fatsoensnormen.

Financiële hulp

In geval er financiële ondersteuning gewenst is voor jeugdleden kan contact opgenomen worden met: » Stichting Leergeld: leergeld.nl
» Jeugd Sportfonds Groningen: groningen.jeugdsportfonds.nl
Vergeet niet de penningmeester te informeren indien een beroep gedaan wordt op bovenstaande mogelijkheden.

 

 

Categorie*** geboortejaar Kwartaal Half jaar Jaar
JO-06/J-O7 2014/2015 € 23,50 €94,-
JO-08/JO-09 2012/2013 € 29,00,- € 116,-
JO-10/JO-011 2010/2011 € 37,50 € 150,-
JO-12/JO-013 2008/2009 € 38,50,- € 154,-
JO-14/JO-015 2006/2007 € 40,00 € 160,-
JO-016/JO-017 2004/2005 € 41,50,- € 166,-
JO-018/JO-019 2002/2003 € 43,50,- € 174,-
Senioren  2001 en ouder € 53,50,- € 214,-
35+/45+ 7 tegen 7  €26,25 € 107,-
Trainingsleden €69,-
Niet spelend lid nvt €69,-
KNVB-registratie voor niet-leden ** gratis
Donateur € 50,-

 

** Iedereen die lid is van onze vereniging is automatisch lid van de KNVB. We willen iedereen die direct of indirect betrokken is bij de vereniging ook een KNVB-nummer geven. Denk hierbij aan ouders van jeugdleden die helpen met vlaggen of leiden van een team. Zij zijn geen lid van onze vereniging, maar op deze wijze wel aangemeld bij de KNVB.

Naast bovenstaande contributie wordt voor spelende leden ook nog de volgende bedragen berekend:

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50-

 

Wil je je opgeven, dat kan via deze link