Sommige mensen hebben zo veel voor de vereniging betekend dat ze benoemd worden tot ‘Lid van verdienste’ of ‘Erelid’. Deze mensen verdienen grote waardering, niet alleen met deze titel, maar ook met een speciale vermelding op onze website.

Een benoeming is, volgens onze statuten, alleen door het bestuur aan iemand toe te wijzen. Het bestuur vindt het alleen wel prettig om gevoed te worden vanuit de leden. Ken jij iemand die absoluut een benoeming verdient, laat dit dan met enige onderbouwing weten aan iemand van het bestuur.

Ere-voorzitter:

M.H.Postma

Ere leden:

Maarten van Donderen

Graddus van Donderen

Derk Ots

Jannes Marrink

H.Wijsbeek

C.Fijbes

Leden van verdienste:

Henk Roggen

Jan Streur

Herman Slijfer

Herman Buurlage

Chris Mast

Henk Boon

Jelis Pot

Douwe de Vries

Cor Hermse

Henk Veldman sr.

Sabe Tel

Simon Boerema