In het tweede decennium van de twintigste eeuw begon ook het voetbal op Kostverloren, de wijk waar Gruno is ontstaan. Kostverloren was oor- spronkelijk onderdeel van de gemeente Hoog- kerk. Er woonden in die tijd zo’n 150 gezinnen in enkele straten en boerderijen. De bevolking bestond voornamelijk uit echt arme arbeiders. De meesten werkten in de kalkovens van Wigboldus of in de kunstmestfabriek van Kamminga (later Mulock Houwer).

In 1909 kwam Kostverloren bij de gemeente Groningen, maar die deed er aanvankelijk vrij
weinig aan. Later werd begrepen dat Kostverlo- ren weggesaneerd zou moeten worden. Dat is nooit gebeurd, integendeel. Nu is men voor- stander van het behoud van oude wijken al moe- ten ze dan wel worden opgeknapt. Het kan raar gaan.
Vroeger keek men op de bevolking neer omdat deze tegen het a-sociale aanzat. Nu woont hier de bevoorrechte intellectuele klasse die gek is op woninkjes als in de 1ste en 2de Spoorstraat. Het is waarschijnlijk door het werk van buurtvereniging West-End en de voet- balvereniging Gruno gekomen dat Kostverloren bleef bestaan.
Er bleek wel degelijk levensvatbaarheid te zijn door het werk van de clubs. Toen de Gruno voormannen in 1927 naar het gemeentehuis stapten voor verbetering van de levensomstandigheden voor de mensen in Kostverloren, liet de toenmalige wethouder Rugge een tekening zien. Waar Kostverloren stond, was alles zwart.
Het voetbal kwam oorspronkelijk omstreeks 1910 van de grond. Onze erevoorzitter Postma was een jaar of 14 toen hij met enkele andere kwajongens een club wilde oprichten, Op het toenmalige Zeezand voetbalden Be Quickers. Postma: Die hadden een dure bal van een rijksdaalder, een echte leren. Toen wij
langskwamen, kreeg een van ons de bal tegen de voeten en trapte hem terug. Toen werd geroepen: Blijf af, schooiers! Kijk, dat namen wij natuurlijk niet. We begonnen een inzameling op Kostverloren en kochten daarna zelf een bal van een rijksdaalder. We noemden de club O.B.K. Dat betekent Oefening Baart Kunst.
De club was geen lang leven beschoren, want men raakte de enige bal al snel kwijt. Er was na- melijk een wedstrijd gehouden in sjotten (boog- schieten). Dat gaf een enorme ruzie over de uit- slag. Daarbij werd iemand zo kwaad, dat hij de bal onder een voorbij razende trein schopte. Dat was het einde van O.B.K.
Vervolgens werd sportvereniging West-End op-
Als kleding werd gekozen voor zwarte broek en dezelfde kleur hemd, waaruit de bijnaam de zwartjes is voortgekomen. G. Meyer, speler van het eerste elftal, fungeerde als trainer. Er was uiteraard geen geld aanwezig om een echte trainer te betalen.

Contributie

Elk lid betaalde 50 cent inleggeld en verder we- kelijks 10 cent contributie. Een donateur be- taalde die dagen een gulden per jaar. De leden die vijf weken zonder geldige redenen nalatig waren met het betalen van de contributie konden als lid worden geschrapt. Zij konden zich weer aanmelden als lid als de achterstallige contributie plus een boete van 50 cent was betaald. Bijzonder was dat aanvankelijk alleen inwoners van Kostverloren lid mochten worden.
In het seizoen 1921/22 werd met twee elftallen deelgenomen aan de competitie. Het eerste werd ingedeeld in de 2e klasse. Dit leverde direct al een kampioenschap op.
Het 1e elftal van Gruno in het seizoen 1920/21
In het seizoen 1922/23 kwam Gruno uit in de eerste klasse en nam met drie teams deel aan de competitie. Het won tevens “de Lauwerskrans”. Dit was een wedstrijdenreeks die door de Groninger voetbalbond (GVB) werd georganiseerd. Gruno won uiteindelijk door in de beslissingswedstrijd GVAV met 1 – 0 te verslaan. In 1923 kreeg Gruno een boet van 10 gulden omdat er spelers van het 1e elftal in het 2e hadden gespeeld.
Het seizoen 1923/24 bracht een kampioenschap van het 2e elftal, dat uitkwam in de 3e klasse. Het 1e team presteerde matig.
In het seizoen 1924/25 werd “de Zilverenbal” gewonnen bij Groninger-Boys.
De voetbalvereniging Odin werd opgenomen door Gruno.
Het seizoen 1925/26 werd begonnen met drie teams, maar al snel moest het 3e team door gebrek aan spelers teruggetrokken worden uit de competitie.
In het seizoen 1926/27 kwam het eerste elftal sterk voor de dag. G. Meyer speelde enkele wedstrijden in het afdelingsteam.
In het seizoen 1927/28 speelde het 1e team erg wisselvallig en het 2e elftal buitengewoon slecht. Het 1e elftal werd in de eerste ronde om de “Lauwerskrans” al uitgeschakeld door Muntendam.
In het seizoen 1928/29 kwam Gruno met drie teams uit. Tevens werd voor het eerst een aspirantenteam ingeschreven.
In het seizoen 1929/30 werd door het aspirantenteam het Groninger kampioenschap behaald door in de finale van Velocitas te
winnen. Het betrof hier jongens in de leeftijd van 12 tot 14 jaar.
Het 1e elftal won de eerste prijs op het nederlagentoernooi van de joodse voetbalvereniging HAKOAH.
In het seizoen 1930/31 kwam Gruno uit met 4 seniorenteams en een jeugdteam. Doelman Fokkens werd zelfs uitgenodigd voor het bondentoernooi in Zwolle.
In het seizoen 1931/32 eindigen alle teams in de middenmoot.
Het seizoen 1932/33 bracht het lang verwachte kampioenschap van de 1e klasse van de GVB. Gruno promoveerde naar de 3e klasse van de KNVB. Bovendien nam Gruno met twee jeugdteams deel aan de competitie.
In het seizoen 1933/34 behaalde het net gepromoveerde Gruno een keurige tweede plaats. De andere teams eindigden in de middenmoot.
In het seizoen 1934/35 werd het 15 jarig jubileum gevierd.
In het seizoen 1935/36 werd door het 1e elftal
een mooie 3e plaats behaald. De overige teams deden goed mee in hun competitie, maar het hoogste werd niet bereikt.
In het seizoen 1936/37 werden leuke resultaten behaald. Zowel het 2e als 4e elftal werden kampioen.
Na de competitie werd er nog gespeeld om de “Noordelijk Voelbalbelangbeker”. Dit was een bekertoernooi met ploegen uit de 2e en 3e klasse. Gruno won deze beker door in de finale Veendam met 4 – 2 te verslaan.
In het seizoen 1937/38 kwam Jannes Kuipers uit voor het Noord Nederlands elftal.

In het seizoen 1938/39 werd het jeugdteam kampioen in haar klasse na een beslissingswedstrijd tegen GRC.
In het seizoen 1939/40 werd een noodcompetitie gespeeld in verband met de tweede wereldoorlog. Tien spelers zijn opgeroepen voor hun dienstplicht.
Ook werd het 20 jarig bestaan gevierd, maar gezien de omstandigheden werd het sober gehouden.
2e wereldoorlog 1940 – 1945
Evenals tijdens de 1e wereldoorlog moest Gruno zich terugtrekken uit de competitie doordat vele spelers zich moesten melden voor hun dienstplicht. De grootste zorg was dat deze
spelers heelhuids weer zouden terugkeren. Sport was niet meer het belangrijkste.
In 1945 is Nederland bevrijd. De bevrijding is groots gevierd, maar vele mensen hadden het leven moeten laten. Bovendien was er grote schade aangebracht aan spoorlijnen, verkeerswegen, huizen, gebouwen en sportvelden. Mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt kunnen zich nauwelijks voorstellen hoe dit alles er heeft uitgezien.
Gruno werd vervolgens weer heropgericht in 1944. Voorzitter Postma gaat er weer voor om de voetbalsport weer aan te bieden voor senioren, maar ook zeer zeker voor de jeugd.
Er werd besloten om te gaan spelen in wit shirt en zwarte broek. Er was nog wel een gigantisch probleem omdat de nood groot was in de schoenenindustrie. Er waren nauwelijks voetbalschoenen beschikbaar.
Het bestuur begon in 1946 weer contributie te innen en Gruno ging weer deelnemen aan de competitie.
Het leden aantal groeide snel. Bijzonder was dat in 1953 Gruno 154 spelende leden had en dat het bijna net zoveel donateurs had, nl. 150.
In 1954 bereikte Gruno de 2e klasse. Tijdens de promotiewedstrijden gingen drie bussen vol supporters mee naar de uitwedstrijd. Bij de thuiswedstrijd stonden 1000 mensen aan de
kant, wat een mooie recette opleverde van F 268,-. Dit was veruit de grootste opbrengst sinds het bestaan van Gruno.
In het seizoen 1957/58 nam Gruno met liefst 8 senioren en 5 jeugdteams aan de competitie deel. Er volgen vele kampioenschappen te vieren, maar ook de degradatiespook liet zich geregeld zien.
In 1965 wordt het 45 jarig jubileum op grootse wijze gevierd met een daverende feestavond in “concertzaal de Jong”’. Bekende artiesten zoals Rita Corita en de Spelbrekers waren van de partij om het feest te laten slagen.
In september van dit jaar is er een receptie gehouden i.v.m. het jubileum. Tevens werd
voorzitter Postma gehuldigd wegens zijn 45 jarig voorzitterschap. De heer Postma heeft bijzonder veel voor Gruno en de wijk kostverloren betekend.
De sportredacteur van het Vrije volk schreef het volgen over het heer Postma;
Tinus Postma, de 75 jarige ongekroonde koning van Kostverloren, heeft tijdens de receptie van zijn Gruno de lof toegezwaaid gekregen die hij verdiende. In Suisse in Groningen stond hij voor de laatste maal in het centrum van zijn bestuur om sprekers aan te horen en geschenken in ontvangst te nemen.
Want Gruno jubileerde, Gruno bestond 45 jaar. Maar de receptie was in hoofdzaak bedoeld voor hem, Tinus Postma, te eren. Hij immers heeft de vereniging al die 45 jaar als voorzitter gediend.
Een unicum. Maar Postma deed en was meer. Hij was de ziel van dat vroegere grauwe Kostverloren, het tegenwoordige Groninger West-End. Jij tilde het uit het moeras. Zes dagen hard werken en geen ontspanning, alleen kaarten en dobbelen. Zo was het daar. Maar jij stak daar boven uit. Door eigen innerlijke beschaving, dor een sociale bewogenheid, omdat je kon spreken en organiseren. Je kon bij tijden verrekt lastig zijn, maar altijd ten goede. Je hebt alles voor Gruno en de buurt gedaan. En als waardering daarvoor heeft het bestuur mij opgedragen je de zilveren speld van de KNVB te overhandigen. Zo sprak de heer De Boer, afgevaardigde van de KNVB.
De heer Postma krijgt de onderscheiding opgespeld door de heer De Boer, afgevaardigde van de KNVB.
Op 2 maart 1968 werd begonnen met de bouw van het clubhuis. Er werden allerlei acties georganiseerd om geld te genereren voor het clubhuis. Op 26 oktober 1968 werd het clubhuis op het sportpark Vinkhuizen geopend door wethouder Hendriks.
Tijdens de openingsbijeenkomst werd een foto van oud- en erevoorzitter onthuld.
Voorzitter Dijkman vertelde dat men op deze wijze de heer Postma, de man die Gruno groot

had gemaakt, wilde eren. De foto hangt ook nu nog steeds in het clubhuis van Gruno.
Het 50 jarig jubileum werd op 2 mei 1970 gevierd in restaurant R 2000. De feestavond werd opgeluisterd door o.a. Andre van Duin en het Coctail Trio. Namens de gemeente Groningen vestigde wethouder Hendriks de aandacht op de betekenis van deze specifieke buurtclub. De heer Hendriks achtte het werk van Gruno van zeer grote betekenis voor de jeugd, maar ook voor de gemeenschap
Sabe Tel presteerde het om als 15e te eindigen bij het Adidas-spel. Aan het spel in 1971 deden 32000 jeugdspelers mee. Een prestatie van jewelste.
Het seizoen 1971/72 leverde bij de jeugd liefst 4 kampioenen op. Jeugdvoorzitter Evert Botter had het druk met het uitdelen van bloemen. Jeugdkeeper Etienne Stomp werd keeper in het Groninger jeugdteam van 15 – 16 jaar.
In 1974 ontstond er een spontane actie onder de leden om paaltjes te kopen voor 10 gulden. Zo ontstond de afrastering om het speelveld.
In 1975 werd het 55 jarig jubileum gevierd.
Het seizoen 1978/79 betekende de invoering van een F- pupillen competitie. Gruno deed mee met twee F- teams. In 1980 werd het 60 jarig jubileum gevierd.
In 1982 gaf Hink Dijkman de voorzittershamer over aan Jan Bos. Dijkman was 15 jaar voorzitter geweest. Bij de jeugdafdeling gaf Frans de Roover de voorzittershamer over. Hij werd opgevolgd door Henk Kolenbrander.
Op 2 september 1986 werd Jansen’s Automobielbedrijf sponsor van Gruno. Het unieke is dat ze nog steeds hoofdsponsor zijn van Gruno. Welke vereniging kan zeggen dat ze al 24 jaar dezelfde hoofdsponsor hebben.
Daarnaast hebben we al vele jaren dezelfde co- sponsor. Geert en Yvonne Snijder van Eet-Café Sammy stonden altijd voor ons klaar.
Ook werd in de jaren ’80 de woensdagmiddag training in het leven geroepen, groot stimulator hiervan was Matty van Donderen, die samen met Henk Veldman sr, Laurens Beuving en Henk Kooistra hier inhoud aan gaven.
Het jeugdbestuur organiseerde diverse activiteiten waar een speciaal opgerichte commissie voor in het leven was geroepen. Bekende acties waren o.a. de Gruno aanstekers en vaantjes. Tevens werd er oud papier opgehaald en bingo en sponsorlopen georganiseerd.
Op voetbalgebied hadden we binnen onze vereniging “twee speciale teams”.
Onder de bezielde leiding van Appie de Waal werd het melkboerenteam samengesteld.
Het melkboeren-elftal
Ook had je een vijfde elftal, de jongens van Boon genaamd.
Liefst acht senioren teams hadden wij in deze tijd. Onze hoogste jeugdelftallen speelden allemaal in de op een na hoogste klassen.
Een bekend fenomeen in deze tijd was het afscheid nemen van A-junioren die over gingen naar de senioren. Op het eind van het seizoen speelden de jeugdleiders dan tegen het A1 team en werd er na afloop een borrel gedronken. Een overgang van kind naar het volwassenheid werd hiermee beklonken.
Onze voorzitter Jan Bos verhuisde in 1987 naar Brabant en Hink Dijkman was bereidt om tijdelijk Jan te vervangen. In dit zelfde jaar overleed onze ere-voorzitter M. Postema.
Gruno 1 speelde in de 4e klasse E.
Door het plotselinge overlijden van Hink Dijkman werd John Dalof in 1989 voorzitter van onze vereniging.
De jaren eind ’80 en begin ’90 waren een begin van onrustige tijden.
De toenmalige selectie.

De maatschappij is aan het veranderen en daar hoorde ook het veranderde levenswijze bij.
Er is weinig tijd of zin om vrijwilligerswerk te doen. Er kwamen betaalde trainers bij de jeugd, wij gingen met de tijd mee.
Dit was ook de tijd om voor alle teams een sponsor te vinden. Van jong tot oud liep met reclame op het shirt.
Wie kent de namen nog van de Spar, Sammy, Kopak, Rotterdamsbroodjeshuis, Vinkhuizenbar, Café Westend , WM en noem maar op.
In 1990 gaat de jeugd naar Hooghalen. Bij vertrek is het “hondenweer”. Onderweg naar Hooghalen wordt het droog. De rest van het weekend is het schitterend weer. De jeugd kan terug kijken op een fantastisch weekend.
Uitstapje Hooghalen jeugd v.v. Gruno 1990.
In de winter van 1990/91 heeft de jeugd weer deelgenomen aan de zaalvijfkamp. De wedstrijden werden gespeeld in de groenteveiling aan de Peizerweg. Gruno uiteindelijk tweede werd van het toernooi, dit een bijzondere goede prestatie was.
Douchen in de scheidsrechter kleedkamer leverde gevaar op. De gehele tegelwand dreigde van de muur te vallen. Dankzij ingrijpen van Piet Glazenburg en Derk de Wal konden de scheidsrechters weer veilig douchen.
In 1992 krijgt Gruno een geluidsinstallatie aangeboden door familie van de Klei en wordt een bar aangeboden door de beheerder van café “De Jacobijn” .
In dat zelfde jaar heeft Gruno nog maar vijf jeugdteams. De jeugdcommissie zou graag willen dat alle neuzen weer dezelfde richting opgaan en dat het verleden vergeten en vergeven wordt. Dan alleen kan de jeugdafdeling
In het seizoen 1996/97 eindigde Gruno op de 8e plaats in de 3e klasse A. In juni 1997 wint Gruno het pretentieuze Gronitas toernooi.
In het Nieuwsblad van het Noorden van 21 februari 1998 verschijnt het volgende gedicht van E. Filippus uit Groningen over Gradus van Donderen.
“Gradus”
Ze zijn d’r gelukkig nog, “heerlijke mensen” die het zout in de maatschappelijke pap zijn. Ik kan er tenminste verscheidene. ’t Ligt natuurlijk ook een beetje aan je eigen instelling. Je moet ze wel willen zien. Om al deze “heerlijke mensen” te eren heb ik er één uitgelicht.
“Gradus”
Gradus kuiert vaak in de stad en kruist wel eens mijn pad;
Dan praat ie laaiend enthousiast en ben ik zijn eregast;
Hij is nog steeds vrijgezel en zwicht zelfs niet voor een mooie bel, want Gradus van Donderen gelooft niet in wonderen;
Daarvoor heeft ie te veel gezien, dit tot verdriet van ene Mien;
Die hem een pracht van een kerel vindt en hem in haar dromen vaak bemint;
Maar Gradus hart ligt bij Gruno zijn onbetwiste nummer uno;
Met die voetbalclub is ie vergroeid, daar vindt ie alles wat hem boeit.
Andre Bolhuis kondigt aan dat hij aan het eind van het seizoen 1997/98 stopt. Dit vanwege blessures en hij wil meer aandacht schenken aan zijn vrouw en twee kindertjes. Voor Gruno is dit een groot verlies.
Gruno moet een beslissingswedstrijd spelen tegen Oosterparkers om degradatie te voor- komen. De wedstrijd eindigt in 2-2 en bovendien gestaakt. Op Hemelvaartsdag moet nog één minuut gespeeld worden op het terrein van VAKO te Vries. Maar, op verzoek van loco- burgermeester Vrieling van Zuidlaren haalde de KNVB de wedstrijd uit het programma. De politie was getipt over de komst van hooligans. De wedstrijd wordt uiteindelijk in het diepste geheim
weer groeien en jeugdcommissie.
bloeien,
aldus de
Het stadsblad “Loeks” stelt een bokaal beschikbaar voor de productiefste speler van de stad Groninger clubs die uitkomen in de standaard klassen. Gruno spits Andre Bolhuis wordt topscorer van het seizoen 1994/95.

in Oosterwolde uitgespeeld. Het blijft, ook na verlenging, overigens 2 – 2. Er volgt weer een wedstrijd die op het veld van Gronitas wordt gespeeld. Gruno wint dit duel met 2 – 1 en handhaaft zich in de derde klasse.
Gruno brengt voor het seizoen 1998/99 een presentatiegids uit. Routinier Hemmo de Wal besluit om in ieder geval zijn lange loopbaan met nog een seizoen te verlengen. Hij vreest voor een zware competitie.
Tevens neemt de meest bekende en kleurrijke terreinfunctionaris Jacob Schuitema (de Schuit) afscheid i.v.m. het bereiken van de VUT gerechtigde leeftijd.
In februari 1999 komt Johnny Visser als verzorger naar Gruno. De spelers baalden een beetje van zijn komst. Waarom zou je zeggen; Johnny is tenslotte verzorger geweest bij GVAV en later bij FC Groningen. Men moest de beeldschone Spaanse Patricia Figueira inruilen omdat zij het te druk kreeg als mannequin. Volgens Ronald Soolsma is Patricia een prachtige vrouw en is er van overtuigd dat er geen clubs zijn die zo’n mooie verzorgster hebben. Dit stond vermeld in de gezinsbode van 9 februari 1999.
Het bestuur van v.v. Gruno stapt op om leden wakker te schudden. Er zijn te weinig vrijwilligers en de extra ledenvergadering leverde ook geen oplossing op. Een commissie van wijze mannen zal proberen een nieuw bestuur te formeren.
Gruno speelt in een beslissingswedstrijd om degradatie tegen Bergum en wint deze wedstrijd met 2 – 1. Weer weet Gruno een degradatie naar de 4e klasse te voorkomen.
In het seizoen 1999/00 degradeert Gruno naar de 4e klasse. Het behaalde maar 8 punten. Gruno viert zijn 80 jarig bestaan.
In de periode 2000-2010 kan je niet om een belangrijke gebeurtenis heen!
Wij moesten afscheid nemen van onze oude kleedkamers en kantine. Natuurlijk werd dit ook wel tijd, maar het deed ook erg pijn.
Want is het niet zo dat waar je opgroeit dit bij je hoort, wij waren gehecht aan wat wij hadden. Een gebouw met een verleden en vele verhalen. Iedereen had of heeft hier weleens wat beleeft wat hem/haar bij is gebleven.
Trainen op het oude sintelveld of later de zandbak waar je volgens de kenners altijd kon trainen. Waar geen bal rolde, waar de wasmachines allemaal kapot liepen van het zand, maar wij vonden het normaal.
De familie Pluister die tussen de kleedkamers een koffie en koek ruimte hadden.
De kantine was zodanig neergezet zodat je alle velden kon overzien, wat vooral met toernooien geweldig was. Een uniek complex is niet meer. Maar stilstaan is achteruitgang, dus gaan we maar weer vooruit.
Er is een mooie clubaccommodatie ontstaan waar je de mensen weer in kan ontvangen.
De vereniging is weer groeiende, dus we hebben niet echt geleden onder de verhuizing.
Op zondag 14 januari 2001 wordt het 1e pannenkoektoernooi georganiseerd. Er werden teams samengesteld met o.a. de namen AC Milaan, PSV, FC Groningen en Barcelona. Onder grote belangstelling streden de teams fel om de punten.
De opa van Marcel Buurlage, de heer Van der Molen, heeft voor Gruno F1 een eigen homepage gemaakt.
Gerrit Kraaima tekent een contract bij Gruno 3. Hij heeft zich door een twee jarig contract te tekenen verbonden als scheidsrechter van Gruno 3. Als tegenprestatie steekt het elftal hem in een nieuw scheidsrechters outfit. Volgens ad- interim coach Henk Boon had de selectie van Gruno 3 hem beter een nieuwe bril kunnen geven.
Gruno degradeert wederom en speelt in het seizoen 2001/02 in de 5e klasse.
Wij zijn open!!!!!!!! Deze mededeling komt van de bestuurtafel. Het nieuwe clubhuis is opgeleverd. Op vrijdag 2 november 2001 is de opening voor leden.
Op zaterdag 24 januari 2001 werd ons clubhuis officieel geopend door wethouder Robbert Jan Bron.
Wethouder Bron legt de eerste steen van het nieuwe clubhuis.
Tijdens de officiële opening van ons clubhuis hebben jeugdleden ballonnen opgelaten met een adreskaartje. Er kwamen kaartjes binnen uit Winschoten, Oldenburg en Hamburg.
Trainer Dick Scholtens verlengt zijn contract bij Gruno met een jaar.

In Nederland wordt per 1 januari 2002 de euro ingevoerd. Contributies, prijslijsten en de gehele financiële administratie moet worden aangepast. Een biertje kost geen F 2,25 meer, maar € 1,05.
Gruno lanceert in september 2002 een hypermoderne web-site met inmiddels honderd tot honderd vijftig bezoekers per dag.
Gruno 4 viert overwinning als kampioenschap. Het zal je maar gebeuren!!! Je traint je kapot, nog geen wedstrijd gewonnen en een doelsaldo van 12 voor en 120 tegen. En dan komt De Vogels op bezoek met in je herinnering nog de 12 – 0 nederlaag in de uitwedstrijd. Maar Gruno toonde een tomeloze inzet en dat resulteerde in een 2 – 0 overwinning. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter werd dit terecht gevierd als een kampioenschap.
Gruno wordt kampioen in de 5e klasse door winst op Hoogkerk en het verlies van Grootegast bij Stânfries.
Gruno zich veilig. Met de mouwen omhoog en de kousen naar beneden pakten de jongens de overwinning en klasse behoud.
Gruno wordt in het seizoen 2006/07 met 6 punten laatste in de 3e klasse en degradeert naar de 4e klasse. Meestal volgt na een degradatie een leegloop van 1e elftalspelers. De spelers hebben de koppen bij elkaar gestoken en vonden dat ze moesten laten zien dat Gruno wel degelijk in de derde klasse thuis hoort. Ze hebben het ook waar gemaakt. Er volgde direct weer een promotie naar de 3e klasse.
Het zaterdagteam dat uitkwam in de 6e klasse standaard behaalde verrassend een periodekampioenschap. De eerste wedstrijd om promotie werd gewonnen bij ZNC. De thuiswedstrijd tegen TEO werd pas in blessuretijd beslist in het voordeel van LEO. Gruno liep in de laatste seconden van de wedstrijd de promotie mis. Wesley en Rodney Elzer en Raimond Carels besluiten de overstap te maken naar zondag 1. Dit was voor het team een beste aderlating.
Gruno en Groninger Boys besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen beide jeugdafdelingen.
Onder aanwezigheid van zeer veel belangstellenden werd op 14 april 2007 het officiële contract ondertekend door de beide hoofdbesturen.
Gruno start voor het eerst in zijn geschiedenis met damesvoetbal. De dames waren er van overtuigd dat ze een heel goed team hadden, maar in de competitie kwamen ze er achter dat de andere teams in hun klasse al vele jaren ervaring hadden en het spelletje beter uitoefenden. Ze leerden elke week en dat resulteerde in betere resultaten.
Op 5 november 2007 geeft Simon Buurlage de voorzittershamer over aan Azing Koning.
Het eerste elftal behaald in het seizoen 2007/08 het kampioenschap door in de laatste wedstrijd met 1 – 1 gelijk te spelen tegen Nieuw-Roden.
Het zaterdagteam behaald in het 1e seizoen (2008/09) dat ze bij Gruno spelen het kampioenschap in de Res. 6e klasse. In de vijfde klasse spelen ze ook weer een belangrijke rol om het kampioenschap.
Na de wedstrijd Gruno – Oosterparkers d.d. 19 april 2009 vond de scheidsrechter zijn kleding in het toilet. Een speler van Oosterparkers had in de kantine verteld dat hij dat gedaan zou hebben. Natuurlijk werd dit een tuchtzaak. Het
Jeugdleden
kampioenswedstrijd tegen Hoogkerk.
tijdens de
met een
spandoek
Op zaterdag 11 mei 2002 speelt Gruno tegen het Eurovoetbalteam van FC Groningen.
De club van € 25,- wordt opgericht. Door de vele inbraken is Gruno genoodzaakt traliewerk voor de ramen te plaatsen. Het bestuur hoopt met de gelden van de club van € 25,- dit te bekostigen. Matty van Donderen was de grote animator van de club van € 25,-.
Op 22 april 2003 speelt Gruno gelijk tegen Groninger Boys. Volgens trainer Dick Scholtens duur punten verlies. Maar Scholtens droeg een excuus aan; “Het veld was heel slecht. De sproeier had er op gemoeten”.
Het seizoen 2003/04 leverde weer een kampioenschap op.
Gruno komt in het seizoen 2004/05 uit in de derde klasse B en komt daar o.a. Oosterparkers, Helpman, De Vogels, DIO Groningen en ONB tegen. Gruno eindigt keurig in de middenmoot.
In het seizoen 2005/06 speelt Gruno de laatste wedstrijd tegen Groninger Boys. Bij winst speelt

bestuur zat behoorlijk met deze zaak in de maag. Beide verenigingen zijn uiteindelijk vrij gesproken en de desbetreffende speler is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
F1 wordt in seizoen 2009/10 kampioen in de voorjaarscompetitie.
Wij zijn blij met de velden en we horen alleen maar complimenten van onze spelers en ook tegenstanders zijn erg tevreden over de kwaliteit van de velden.
Met de komst van Groninger Boys naar het sportpark zullen wellicht niet alle wedstrijden op kunstgras gespeeld kunnen worden. Sommige teams zouden dat niet erg vinden, omdat die eigenlijk nog een voorkeur hebben voor grasvelden.
In het seizoen 2009/10 start Gruno met twee damesteams. Het 2e team bestaat grotendeels uit meisjes die in het seizoen 2009/10 nog uitkwamen voor MC1 meisjes. De meiden zijn over het algemeen jonger dan de meiden van andere teams in hun klasse. Door hun inzet en het plezier dat ze uitstralen komt menig tegen- stander van een koude kermis thuis. Er worden leuke wedstrijden gespeeld en ook de resultaten zijn goed te noemen. Het gaat zeker goed komen met dit team. De trainers Johan Kwant en Sander Barneveld dragen daar zeker een goede bijdrage toe.
Achterste rij: Johan Kwant, trainer/leider, Renate Datema Staand v.l.n.r. Rianne van Melzen, Carmen Siekman, Tessa de Jongh, Malissa Bacuna, Christel Mooibroek, Lara Venema, Fresta Barres en Gendric Lopez, ass. Leider. Zittend v.l.n.r. : Wianda de Vries, Naomi Kwant, Linda Ottens, Manijah Barres, Sharon de Vries, Irem Cagan en Maxime Oosterveld.
In februari 2010 is Wianda de Vries geselecteerd voor het districtsteam van meisjes onder 14 jaar. Dit is toch zeker een vermelding waard. Ze heeft op 23 en 24 februari in Veenendaal een tweedaagse activiteit meegemaakt.
Peter Slijfer zal in het seizoen 2010/11 voor de groep staan.
Wat er na 2010 gaat gebeuren zal de tijd leren, misschien meer zaterdagvoetballers, nog meer kunstgrasvelden. We zullen het zien in 2020 als de vereniging 100 jaar oud is, dan komen we hier op terug.
We hopen in ieder geval dat de vereniging onder bezielende leiding van Azing Koning dan nog bloeit.
Coach Freddy Krops en
Martin Kwast
Spelmoment uit de kampioenswedstrijd.
De voorbereiding van Gruno 1 voor het seizoen 2009/10 was geweldig goed. We wonnen o.a. in het bekertoernooi van Forward. Ook wonnen we van ASVB, die we later in de competitie weer tegen kwamen. Zowel de uit als thuis wedstrijd waren we echter kansloos. Na twaalf wedstrijden stond de teller nog steeds op nul punten. Het bestuur besloot tot een trainers wissel. Henk Schoonbeek werd de nieuwe trainer. Eerst werd nog verloren van ASVB en Bellingwolde, maar op zondag 28 februari 2010 werd de wedstrijd tegen Oosterparkers na een 2 – 0 achterstand omgebogen naar een 3 – 2 overwinning. De eerste punten zijn binnen. Er moeten nog vele volgen om degradatie te ontlopen. Op het moment van uitgave van dit jubileumgids is niet bekend hoe dit zal eindigen.
Sportpark Vinkhuizen beschikt sinds augustus 2009 over twee kunstgrasvelden. De velden zijn voor algemeen gebruik voor de verenigingen die op het sportpark spelen.
Het voordeel is dat alle wedstrijden en trainingen doorgang kunnen vinden. De winter gooit echter roet in het eten, want door de sneeuw mogen we niet spelen en trainen op de kunstgrasvelden.