Het verenigingsjaar loopt van 15 juni tot en met 14 juni van het volgend jaar.

Opzegging geschied uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris voor 15 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Overschrijvingen dienen voor 15 mei te worden aangevraagd aan het nieuwe seizoen.

Betaling van de contributie geschiedt alleen via automatische incasso
De inning geschiedt bij aanvang van het verenigingsjaar, dan wel bij aanvang van het lidmaatschap
Per jaar betaalt elk lid € 15,– kledinggeld. Het kledinggeld wordt gelijk met de eerste contributie geind.
De kleding blijft eigendom van vv Gruno.

Voor het lidmaatschap in kan gaan dienen de volgende zaken aanwezig te zijn:
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto
Rekeninggegevens voor de automatische incasso
Ouders/verzorgers van jeugdleden willen wij vragen om mee te gaan met de wedstrijden zodat er voldoende vervoer aanwezig is om bijvoorbeeld naar uitwedstrijden te rijden.

Je onderschrijft de doelstelling van de vereniging (vermeld in de Statuten en Huishoudelijk reglement) en je zal je houden aan de geldende gedragen-, omgangs- en fatsoensnormen.

Bij aanmelding zal € 7,50 administratiekosten contant betaald moeten worden.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen kan u een speel- en trainingsverbod worden opgelegd!

Naar aanmeldformulier