Indien je jonger bent dan 18 jaar dient dit formulier ingevuld te worden door je wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Persoonlijke gegevens

Door het invullen van uw e-mailadres geeft u toestemming
aan v.v. Gruno om uw e-mailadres te gebruiken voor
correspondentie met u (zoals het ontvangen van
nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering).

LegitimatieVoetbalverleden

Om te zorgen dat we je niet te hoog of te laag plaatsen in een team. Is er wat informatie nodig over je voetbalverleden.


Vrijwilligerswerkzaamheden

Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vele handen maken ligt werk is ook bij ons van toepassing. Voor maar enkele uren in de maand of jaar zijn wij al erg geholpen.


Als lid van v.v. Gruno bent u gebonden aan de statuten van v.v.Gruno.

Betaling / Incasso

Machtiging voor doorlopende incasso.

Door het invullen van Uw IBAN nummer geeft u toestemming aan v.v. Gruno om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. U machtigt u v.v. Gruno contributie-bedragen van uw rekening af te laten schrijven vanwege het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen laten terugboeken. Bij de allereerste incasso zal éénmalig € 7,50 euro inschrijfgeld worden geïncasseerd.
Bezig met versturen