Nieuws

Snert toernooi

Zondag 5 januari wordt er vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse snerttoernooi gehouden.Dit is voor alle senioren,dame’s en JO-019.Men wordt verzocht om 09.15 uur in de kantine aanwezig te zijn ivm de indeling van de … Lees meer

Nieuws

Agenda ALV v.v.Gruno 28-11-2019

    Opening Mededelingen Notulen ALV 29-11-2018 Verslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascie. Vaststelling contributie 2020/2021 Jubileum 100 jarig bestaan 15 april 2020 Gelijk Speelveld Rondvraag