Corona en 100 jaar v.v.Gruno

UPDATE :
Jubileum feest vv Gruno in de maand April.
Datum 13-03-2020

Geachte Leden en oud leden,
Zoals jullie weten zijn we achter de schermen met man en macht bezig met het 100 jaar bestaan van vv Gruno in de maand April 2020.

We willen dit natuurlijk met u vieren, maar zoals u weet dreigt het coronavirus hier een stokje voor te steken.

Wij, als commissie en bestuur, zullen nauwlettend de berichten van de R.I.V.M en GGD volgen en opvolgen waar nodig.

Wat betekent dit voor de jubileum

Indien de R.I.V.M en of de GGD een negatief advies geeft zullen we het jubileumfeest moeten opschorten.
Hier kiezen we liever niet voor, maar de veiligheid voor een ieder staat voorop.

Hou voor verdere informatie de website in de gaten.

Vriendelijke groet:

Jubileum commissie vv Gruno
Bestuur vv Gruno