Gelijk Speelveld

GELIJK SPEELVELD

Zoals jullie wel eens gehoord zullen hebben, is het de bedoeling van de Gemeente Groningen om de kantines en kleedgebouwen over te dragen aan de clubs, zo ook aan ons, tegen een zekere vergoeding. Ook de vv Gruno is daarover al langere tijd in gesprek met de Gemeente.

Na heel wat gesprekken over en weer en verbeterde voorstellen van de Gemeente te Groningen, zijn wij nu zover dat wij bereid zijn om de kantine en kleedkamers over te nemen, tegen een jaarlijkse vergoeding. Uit deze jaarlijkse vergoeding moeten wij dan in de toekomst al het onderhoud aan de kantine en de kleedkamers zelf bekostigen. Zouden wij de kantine niet overnemen zullen wij hier een huur vergoeding voor moeten gaan betalen, wat wel een behoorlijke aderlating voor ons als club zou betekenen.

Wanneer wij echter de jaarlijkse vergoeding van de Gemeente ontvangen, zullen wij er als club duidelijk financieel op vooruit kunnen gaan, zeker ook in deze tijd zeer welkom. Dat is dan ook de reden dat het bestuur in wel stemmen met het voorstel van de Gemeente.

Voor 1 juli aanstaande dienen wij de keuze kenbaar te maken aan de Gemeente.

Wanneer iemand hier nog vragen over heeft kan deze die kenbaar maken aan het bestuur via het volgende mailadres bestuur@vvgruno.nl

Vriendelijke groet Bestuur vv Gruno