Gruno met nieuw elan op de zaterdag

Gruno met nieuw elan op de zaterdag

Vanaf het komende seizoen 2023/2024 zal Gruno weer actief zijn met een prestatie elftal. Met behulp van een commissie. Die vanaf het begin van dit seizoen druk bezig is geweest om spelers binnen de vereniging te werven. Want een voetbalvereniging zoals Gruno hoort gewoon een 1e elftal te hebben. De ploeg zal in de 5e klasse starten. Bij dit nieuwe elftal zal plezier en prestatie samen gaan. Tevens willen we er naar streven dat groep een goeie binding heeft met de overige elftallen, vrijwilligers en supporters van onze mooie vereniging.