Nieuwe penningmeesters v.v.Gruno

I.v.m.gezondheidsproblemen heeft Henk Boon per direct zijn functie als penningmeester neer gelegd.Jan van de Rijst en Gerrit Jansen hebben zich bereid gevonden om in een dubbel functie de taak van penningmeester over te nemen.Wij danken Henk voor zijn jaren lange inzet en wensen hem veel sterkte de komende tijd en zijn blij dat Jan en Gerrit deze taken willen overnemen.Men kan voor vragen contact opnemen met Jan van de Rijst(06-84441959)of met Gerrit Jansen of via penningmeester@vvgruno.