Bestuur v.v. Gruno

 

Functie Naam Telefoon email
Voorzitter VACANT
Secretaris VACANT
Penningmeester Henk Boon 06- 49816727 penningmeester@vvgruno.nl
Ledenadministratie Henk Boon 06- 49816727 ledenadministratie@vvgruno.nl
Wedstrijdsecretaris Chris Hoekstra 06-19083310 wedstrijdsecretaris@vvgruno.nl
Bestuurslid Koos Roosenstein
Bestuurslid Jeugdzaken Dave de Boer  06-15014218 jeugdbestuur@vvgruno.nl
Kantinezaken John Jullens kantinezaken@vvgruno.nl
Sponsoring Ronald Soolsma 06-10945119 sponsorcommissie@vvgruno.nl
Technische zaken Robert Oosterhof 06-10485808 technischezaken@vvgruno.nl

 

Jeugdbestuur

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter Dave de Boer  06-15014218 jeugdbestuur@vvgruno.nl
Jeugdbestuurslid Patricia ten Hove jeugdbestuur@vvgruno.nl
Jeugdbestuurslid Robert Oosterhof jeugdbestuur@vvgruno.nl